Jak kompresory fungují ?

Jak kompresory fungují ?

V pístovém kompresoru se vzduch stlačuje pod pístem, který se pohybuje ve válci sem a tam podobně jako píst ve spalovacím motoru automobilu. Pístem pohybuje kliková hřídel poháněná elektromotorem. Při pohybu pístu jedním směrem se vzduch nasává, při pohybu zpět se stlačí a pak se vhání z válce do tlakové nádoby, které si také říká vzdušník a je to nejnápadnější část kompresoru. Jakmile je ve vzdušníku dostatečný tlak vzduchu, tlakový spínač vydá signál k vypnutí kompresoru. Vzduch je ze vzdušníku odebírán, a tím se v něm tlak snižuje. Klesne-li tlak o nastavenou hodnotu (obvykle 2 bary), spínač opět kompresor zapne.

3-princip-pistovy

Ve šroubovém kompresoru se odvalují dva do sebe zapadající šrouby. Ty mají speciální tvar, takže prostory mezi oběma šroubovicemi se při otáčení stále zmenšují a vzduch se v nich stlačuje. Z jedné strany se otáčením nasává atmosférický vzduch a na druhé straně je stlačený vzduch vytlačován a vháněn do vzdušníku. Pohyb šroubů je poháněn elektromotorem a regulace výkonu je možná připojením frekvenčního měniče.

4-princip-sroubovy