Pořizujeme kompresor

Pořizujeme kompresor

Když si vybíráme kompresor pro svou dílnu či provoz, zamyslíme se nad těmito otázkami:

  1. Jak často bude kompresor v provozu?Potřebuji kompresor k občasnému nebo k trvalému provozu?
  2. Potřebuji kombinovaný systém, tedy nepřetržitou základní dodávku stlačeného vzduchu, kterou je potřeba ve špičkách posílit?
  3. Kolik stlačeného vzduchu budu odebírat?
  4. V jaké kvalitě má být stlačený vzduch?

5-dilna

Jak často bude kompresor v provozu?
Potřebuji kompresor k občasnému nebo k trvalému provozu?

Pístový kompresor je jasnou volbou tam, kde není potřeba trvalá dodávka stlačeného vzduchu. Můžeme ho libovolně zapínat a vypínat. Pístové kompresor v provedení pro kutily a malé provozovny nemohou běžet nepřetržitě, protože se zahřívají a ničí. Pro nepřetržitý provoz jsou vhodné pouze profesionální pístové kompresory.

Šroubový kompresor zase dobře poslouží v případě, že potřebujeme nepřetržitou dodávku stlačeného vzduchu. Šroubovému kompresoru vůbec nesvědčí časté vypínání – to se může podepsat na jeho životnosti a poruchovosti. Kompresor totiž po zapnutí neběží ve vhodné provozní teplotě, olej v kompresoru chladne a dostává se do něj vlhkost. Olej se promění na emulzi, a ta moc dobře nemaže, a tím se kompresor poškozuje.

Regulovat výkon šroubového kompresoru je možné frekvenčním měničem, který mění otáčky a tím snižuje a zvyšuje výkon kompresoru.

6-dilna

Potřebuji kombinovaný systém, tedy nepřetržitou základní dodávku stlačeného vzduchu, kterou je potřeba ve špičkách posílit?

Oba kompresory je vhodné kombinovat. Šroubový kompresor pokryje hlavní spotřebu, pístový kompresor je automaticky zapínán v době maximální spotřeby.

Kolik stlačeného vzduchu budu odebírat?

Kompresor musí pokrýt spotřebu našeho provozu. V katalozích výrobců najdeme pro jednotlivé modely kompresorů dodávané (plnicí) množství vzduchu v litrech za minutu. Spotřebu své dílny nebo provozu vypočítáme podle spotřeby jednotlivých pneumatických prvků a operací, pro které bude stlačený vzduch používán. Přibližnou spotřebu některých operací a provozů najdeme v tabulce Orientační spotřeba stlačeného vzduchu.

Velké nárazové odběry pomůže vykrýt tlaková nádobavzdušník kompresorů. Nárazově velké množství vzduchu je třeba u různého ofukování, stříkání barvy, pískování. Pro pohánění linek, které mají stálý odběr vzduchu, stačí varianta kompresoru s menším vzdušníkem.

7-tabulka

V jaké kvalitě má být stlačený vzduchu?

Jestliže jsou nároky na kvalitu stlačeného vzduchu vysoké, volíme kompresory vybavené sušičkou vzduchu. Tam, kde nesmí zůstat ve stlačeném vzduchu ani stopa oleje, (výčep piva, výroba potravin, léků nebo ve zdravotnictví), musíme sáhnout po bezolejovém modelu kompresoru. Ve šroubových kompresorech se dosahuje lepší kvality vzduchu, protože vzduch prochází do vzdušníku přes filtr.